BAZ Foglalkoztatási Paktum > Pályázat! Infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások (frissítve)2019. április 8. (hétfő) 09:20news/139_0_300x199xffffff.jpg

A mikro-, kis- és közepes vállalkozások versenyképességük, piacon maradásuk, munkahelyteremtő- és megtartó képességük egyik feltétele, ha lépést tudnak tartani a kor technikai elvárásaival, kihasználják az infokommunikációban rejlő lehetőségeket. Ezt támogatja az a GINOP-3.2.2-8.2.4-16 felhívás. Benyújtás határideje meghosszabbítva 2019. szeptember 10-ig.

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) prioritásainak kiemelt célja a vállalkozások versenyképességének javítása, valamint a digitális gazdaság előmozdítása. Magyarország Kormányának GINOP-3.2.2-8.2.4-16 felhívása a hazai kevésbé fejlett régiókban (is) működő KKV-k hatékonyságának és jövedelemtermelő képességének infokommunikációs megoldásokkal történő erősítésének támogatását célozza.

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket jelen Felhívás keretében 1 millió Ft – 24 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban valamint 1,25 millió Ft – 37,5 millió Ft közötti visszatérítendő pénzügyi eszköz támogatásként kedvezményes kamatozású éven túli kölcsönben  részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek jelen Felhívás keretében a megítélt, vissza nem térítendő támogatás és kölcsön legfeljebb 25%-ának megfelelő, de legfeljebb 6 millió Ft vissza nem térítendő támogatás összegének megfelelő, és legfeljebb 9,375 millió Ft kölcsön összegnek megfelelő támogatási előleget biztosít.

A támogatási kérelmet benyújtó vállalkozások az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával növelik éves üzemi eredményüket és / vagy elektronikus értékesítési árbevételüket,
- projektjük megvalósításával, üzleti folyamataik infokommunikációs támogatásának fejlesztésével hozzájárulnak a hazai gazdaság versenyképességének javulásához;
- a kapott vissza nem térítendő támogatáson és kölcsönön felül önerőből finanszírozzák a projektet,
- a vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában támogatói okiratot, illetve a kölcsönre vonatkozóan kölcsönszerződést kötnek,
- a projektet a fenntartási időszak végéig működtetik, valamint a kapott kölcsönt a kölcsönszerződésben foglalt feltételeknek megfelelően törlesztik.

A felhívás és mellékletei letölthetők a Széchenyi 2020 pályázati oldalról.

Jelen tájékoztató a jelzett honlapon 2019. február 4-én feltöltött Felhívás alapján készült. Kísérje figyelemmel az esetleges változásokat! 

Ha elsők között szeretne információt kapni a foglalkoztatási paktum honlapján megjelenő hírekről, támogatásokról, rendezvényekről, akkor regisztráljon, és tájékoztatást küldünk e-mail címére.

Vissza