BAZ Foglalkoztatási Paktum > Egy jó vezető coach is egyben2019. május 27. (hétfő) 10:09news/170_0_300x199xffffff.jpg

2019. május 21-én a Szerencsi Mezőgazdasági Zrt. volt a házigazdája a Megyei Paktum vállalkozások humánpolitikájának fejlesztésére irányuló ingyenes tanácsadási rendezvényének.

Osvay György a Szerencsi Mezőgazdasági Zrt. elnök-vezérigazgatója bemutatta a cég történetét és a tevékenységeit. Elmondta, hogy a szervezetnek az állattenyésztő vállalkozás a fő profilja. Legnagyobb ágazatuk a baromfiágazat, ezt követi a sertés- (1200 db kocatelep), majd a szarvasmarha ágazat. 30-40 féle terméket állítanak elő. A növénytermesztés ágazatban jelentős mértékű a takarmány előállítása (30 ezer tonna évente). Emellett feldolgozó üzemeik is vannak, valamint saját termékeket forgalmaznak mintaboltjaikban.

A Zrt-nek 350 fős alkalmazotti létszáma van. Az elnök beszélt a munkaerőhiány okozta nehézségekről, a megtalálásukra vonatkozó törekvésekről (hirdetések, fejvadászok, facebook), valamint a jutalmazási rendszerről is.

A vállalatnál nem alkalmaznak külsős szakembert a coach feladatok ellátására, a vezetőnek kell ezt a szerepet is ellátnia. Minden emberhez más út vezet, lehetőség szerint egyénre szabottan szükséges a problémákat kezelni. A cég érzékenyen reagál a munkavállalók felvetéseire, problémáira (pl. megoldották a dolgozók étkeztetését), ötletládát is alkalmaztak a vélemények, javaslatokĂŠp_2.jpgk megismerésére.

A cég elnöke kulcsfontosságúnak tartja a jó munkaszervezést, ezáltal tisztázottak/egyértelműek a feladatok, a felelősségi körök, hatáskörök, ezen múlik a hatékonyság. 

Az Ex Ante Tanácsadó Iroda tanácsadója a szervezetfejlesztési folyamatról, a meglévő emberek megtartásának jelentőségéről beszélt. A prezentációban hangsúlyos szerepet kapott a motiváció, melyet jó gyakorlatokkal, esetekkel illusztrált. Kiemelte, hogy a fizikai dolgozók meghallgatása fontos feladat. A résztvevők közösen kerestek választ arra, hogy ki a jó vezető. Ezt követően a résztvevők által hozott problémák megvitatása történt, majd az előadó az erőszakmentes kommunikáció jellemzőit mutatta be. A jelenlévők részt vettek egy koncentrációs kísérletben, ami azt mutatta be, hogy képesek vagyunk-e ténylegesen odafigyelni a beosztottokra. 

További témák:

  • Melyek a „Mederben tartás” technikái abban az esetben, ha valaki nem a lényegről beszél.
  • „Ami állandó az életünkben az a változás” Viszont hogyan változzunk? A változás útját ki lehet párnázni. Kommunikálom a változást, hogyan tudom elérni az adott embereknél a változást.
  • Kommunikációs stílusok, kommunikációt segítő módszerek bemutatása szituációs játékkal.
  • Tranzakció analízis, énállapotok alapjainak bemutatása. Játszmák.
  • Melyek a motiváció fontos előfeltételei.
  • Konfliktuskezelési stratégiák.
Vissza