BAZ Foglalkoztatási Paktum > A Hell Energy cégcsoport és a munkaerő megtartás2019. július 16. (kedd) 11:49news/181_0_300x199xffffff.jpg

A Megyei Paktum júliusi HR tanácsadási rendezvénye az energiaitalt gyártó társaság tulajdonában lévő, Hell Energy cégcsoportjához tartozó alumínium italdobozokat gyártó üzemében, a Quality Pack Zrt. telephelyén került megrendezésre Szikszón.

Nagy Andrea, a Hell Energy Magyarország Kft. HR vezetője bemutatta a vállalatot és a tevékenységeiket, valamint a legfontosabb mérföldköveket. Elmondta, hogy a céget 12 éve alapították, 2 saját gyára van, és saját brandet dolgoztak ki. Beszélt a doboz- (doboz+tető) és a töltőgyárról, melyek egyedülállóak a világon. Büszkén említette, hogy 2019-ben Bruce Willis lett a márka nagykövete. Ezt követően a résztvevők megismerhették a HELL Energy Drink termékeket. Felhívta a figyelmet arra, hogy a 2011-ben épült töltőüzem nagy előnye, hogy saját ellenőrző laborja van, majd kiemelte, hogy a 4200 négyzetméteren működő Alumínium Italdobozgyár a gyártás során újrahasznosítható alapanyagokat használ. Az év gyára díjat ez év májusban nyerték el, mely nagy elismerés számukra. Marketing tevékenységeik kapcsán elmondta, hogy egyaránt használnak 360 fokos marketinget, hagyományos és nem hagyományos csatornákat. hell kĂŠp 2.jpg

A foglalkoztatás kapcsán beszélt arról, hogy 850 munkavállaló dolgozik a vállalat alkalmazásában. Az elmúlt év végén átvilágítás volt a cégnél, ennek eredményképpen új munkaköröket hoztak létre. A munkaerőhiány nem okoz gondot, egyedül a villanyszerelési területen van nehézség. A munkaerő megkeresésére belső ajánlási rendszert is működtetnek. 

Horváth-Karip Krisztina, szervezetfejlesztő bevezetőjében kiemelte a HELL pozitív HR gyakorlatát, majd bemutatta a Megyei Paktum projektet, célját, tartalmát. Előadásában bemutatta a korfát, amely választ adhat arra, hogy miért fontos korosztály szerint is azzal foglalkoznunk, hogy megtaláljuk és megtartsuk a munkavállalókat. Jól látható, hogy egyre szűkülő munkaerőpiaci bázissal kell számolnunk, ráadásul sokan külföldre mennek dolgozni. A foglalkoztatási ráta férfiak esetében 78%, nők 63%. Megyei kitekintésben Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 5,2 %-os a munkanélküliség, tehát van tartalék a megyében. A havi nettó átlagkereset: 173,244 Ft, amely országos viszonylatban a középmezőnybe sorolható. Előadása során beszélt a Motiváció 3.0, az új motivációs módszer alkotóelemeiről (önállóság, szakmai igényesség, céltudatosság) és bemutatta a Herzberg modellt is, melynek lényege: ha az elégedetlenséget csökkentem, még nem biztos, hogy az elégedettség nőni fog. Az elégedetlenséget csökkentő tényezők lehetnek a pénzbeli jutalom, a kommunikáció, a fizikai feltételek biztosítása. Az elégedettséget növelő eszközök sorában az elismerés, a szakmai továbbfejlődés, a szakmai sikerélmények, a folyamatos visszajelzés, melyek által a munkavégzés hatékonysága növekedhet. Felhívta a figyelmet, hogy a rugalmas foglalkoztatási forma is munkaerő-megtartó eszköz. Tájékoztatott arról, hogy a rugalmasmunka.hu oldal hamarosan elindul, melynek célja, hogy bemutassa a működőképes jó gyakorlatokat.

Jó gyakorlatokat ismertetése során beszélt:

  • a Taravis Baromfifeldolgozó Kft. Kismama sor kialakításáról, akik rövidített műszakban dolgoznak; valamint a Hűségprogramjáról (1 év után béremelés és szociális juttatások);
  • a Borsodi Műhely Kft: Open door policyról, élmény jellegű állásinterjújáról;
  • az UNIRIV Kft. szerszámkészítő képzés indítása érdekében tett tevékenységeiről (osztályfőnöki órákon, szülői értekezleten népszerűsítik a szakmát a cégvezetők);
  • a Tesco: „A magánéletemre is jut idő” programjáról.

 

A fiatal generációk munkaerő megtartása kapcsán a részvevők fontosnak tartották az elismerést, a szakmai fejlődést, a bizalmat, az önállóságot és a pénzt.

Dr. Békési Imre ügyvéd előadást tartott az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletéről, különös tekintettel a gyakorlati megoldásokra.

Tájékoztatója során a következő témaköröket érintette: a rendelet tárgya, alanyai, fogalommeghatározások; mi az adat, mi az adatkezelés, milyen adatkezelési tevékenységeket/fajtákat szabályoz a rendelet; a személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek; az adatkezelés jogszerűsége; a hozzájárulás feltételei; a személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése; az adatkezelő tájékoztatási kötelezettsége; az érintettek jogai (hozzáférési joga, helyesbítéshez való jog, törléshez való jog, adatkezelés korlátozásához való jog, tiltakozáshoz való jog, adathordozhatósághoz való jog); az adatkezelő feladatai; együttműködés a felügyeleti hatósággal (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság); adatvédelmi hatásvizsgálat; előzetes konzultáció; adatvédelmi tisztviselő kijelölése, feladatai; jogorvoslat, felelősség és szankciók ; közigazgatási bírság.

A továbbiakban a GDPR rendelet alkalmazási területét mutatta be, életszerű példákkal alátámasztva.

Tájékoztatója során az adatkezelés kapcsán elmondta, hogy egy vállalkozás először tekintse át a cége működését (melyek azok a személyes adatok, melyeket kezelnek; ki a kompetens, ki kezeli az adatokat), majd ún. adattérképet kell készítenie; valamint adatkezelési hatásvizsgálatot is szükséges készíteni annak felmérése érdekében, hogy az egyes adatkezelések kockázatosak-e (speciális adatok, nagy kockázatosság esetén át kell tekinteni, hogy milyen eszközökkel tudja csökkenteni a kockázatot).

A HR tanácsadási rendezvényünk következő alkalma 2019. szeptemberében az Ongropack Kft. telephelyén kerül megrendezésre.

Vissza