BAZ Foglalkoztatási Paktum > Támogatjuk a vállalkozóvá válást2019. június 18. (kedd) 11:47news/24_0_300x199xffffff.jpg

A paktum projekt keretein belül segítjük vállalkozása indítását azzal, hogy 6 hónapon keresztül a minimálbér összegével megegyező támogatást nyújtunk céljai eléréséhez. Hogyan lehet ezt igényelni?

Az álláskeresők vállalkozói készségének, hajlandóságának előmozdítása, saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység beindítása céljából a paktum projekt keretein belül támogatást nyújtunk. Már működő gazdasági társaságba történő belépés esetén is be lehet nyújtani az igényt.

A támogatás formája: Legfeljebb hat hónap időtartamra, havonta, a támogatás folyósításának kezdő időpontjában érvényben lévő kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás folyósítása: A támogatás a hatósági szerződés aláírása után a Magyar Államkincstáron keresztül kerül folyósításra havi rendszerességgel utólag, a tárgyhót követő hónapban, legfeljebb hat hónap időtartamban a támogatott vállalkozói bankszámlájára vagy lakossági folyószámlájára.

A kérelem benyújtásának helye, a kérelem elbírálása: A kérelmet 1 db eredeti példányban a járási hivatal foglalkoztatási osztálya által biztosított iratminta alapján elkészített üzleti tervvel és egyéb csatolandó mellékletekkel együtt kell benyújtani személyesen vagy postai úton a kérelmet benyújtó személy lakóhelye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályára.

Ki veheti igénybe a támogatást? Nyilvántartott álláskeresők.

A támogatás mértékéről, időtartamáról, a támogatás részletes feltételeiről a kérelmező és a járási hivatal hatósági szerződést köt.

Részletesebb felvilágosításért kérjük, forduljon a járási hivatal foglalkoztatási osztályának munkatársaihoz. A lakóhelye szerinti illetékes járási hivatal elérhetőségeit megtalálja a honlapunkon.

Ha érdekli a további támogatási lehetőség is, az igénybe vehető szolgáltatások, a kapcsolódó rendezvények, akkor regisztráljon a honlapon. E-mailben fogjuk tájékoztatni.

Vissza