BAZ Foglalkoztatási Paktum > Ünnepélyes projektátadó rendezvény2021. november 25. (csütörtök) 14:49news/301_0_300x199xffffff.jpg

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat konzorciumi partnereivel együttműködésben képzési és foglalkoztatási programok megvalósítására 2,316 Mrd forint európai uniós támogatást nyert. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg, 5 éves időszak alatt. Az elért eredményekről ünnepélyesen projektátadó rendezvényen adtak tájékoztatást a Megyeházán.

A „Foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési együttműködés Borsod-Abaúj-Zemplén megyében” megnevezésű (TOP-5.1.1-15-BO1-2016-00001) projekt átadó ünnepségét 2021. november 24-én a Megyeházán rendezték meg. Az eseményen elsőként Bánné dr. Gál Boglárka, a Megyei Közgyűlés elnöke adott tájékoztatás a projektről, melyet a megyei önkormányzat konzorciumban valósított meg a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatallal, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatallal és a BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-vel együttműködésben. A tevékenységek megvalósítása 2021. december 31-ig tart, és a kitűzött célokra 2,316 Mrd forint áll rendelkezésre az Európai Szociális Alapból.

20211124_5.JPG

A program támogatta többek között a hátrányos helyzetűek és inaktívak munkaerőpiaci részvételét, a munka-tapasztalatszerzést, a vállalkozásfejlesztések humánerőforrás igényeit, bér- és utazási támogatást nyújtott.
A projekt hangsúlyt helyezett a megyei munkaerőpiac védelmére, ösztönözte új munkahelyek létrehozását és az álláskeresés sikerességének javításán keresztül hozzájárult a népesség megtartásához, az életminőség javításához, a munkaképesség fenntartásához. 

Menyhárt Szabolcs, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztályának főosztályvezetője előadásában beszámolt a foglalkoztatás és munkanélküliség alakulásáról, a projekt indikátorainak teljesüléséről. A megyei foglalkoztatási paktum keretében a munkaerőpiaci programokban résztvevők száma 1.903 fő, ami 26,87%-kal meghaladta a tervezettet; álláshoz jutók száma 1032 fő (209,76%); az álláshoz jutók közül a támogatás után hat hónappal állással rendelkezők száma: 505 fő (157,81%) a 2021. október 31-i adatok alapján.

20211124_10.JPG
A főosztály és a járási hivatalok foglalkoztatási osztályai feleltek a munkaerőpiaci támogatások felhasználásáért. Ennek keretében támogatást nyújtottak a célcsoport képzéséhez, foglalkoztatásához, valamint munkaerőpiaci szolgáltatásokat nyújtottak az álláskeresőknek. 

A megyei önkormányzat és a hivatal szakmai munkájáról Gecsei Anikó, a Megyei Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési, Tervezési és Stratégiai Osztályának paktummenedzsere adott tájékoztatást. A megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések keretében, egyrészt programszerű és integrált, másrészt a megye egészére kiterjedő, a megyében valamennyi releváns gazdasági ágazatot felölelő megyei szintű gazdaság- és foglalkoztatásfejlesztési együttműködések támogatása, valamint a célcsoport képzéséhez, foglalkoztatásához kapcsolódó program valósult meg. A tevékenységeket a konzorciumi partnerek szakterületi kompetenciájuk alapján végezték.

20211124_15.JPG
A projekt megvalósítása során a megyei önkormányzat és hivatala feladata volt a megyei foglalkoztatási megállapodások működtetése, megyei szintű foglalkoztatási együttműködési hálózat kialakítása, foglalkoztatási stratégia elkészítése, szociális gazdaság fejlesztésének támogatása, vállalkozási tanácsadási rendszer fejlesztése, valamint a kötelező nyilvánosság biztosítása. A megyei paktum ernyőszervezeti tevékenységet is végzett a megyében működő 11 helyi, illetve egy megyei jogú város paktumirodája tekintetében.

A vállalkozások fejlesztését segítő tevékenységeket a Megyei Fejlesztési Ügynökség valósította meg, melynek eredményeiről Tisza Orsolya divízióvezető számolt be.

20211124_17.JPG

A megyei paktumban kiemelten segítették a helyi termékek és szolgáltatások fejlesztését és promócióját, melynek részeként műhelyfoglalkozásokat is tartottak, valamint kialakították a helyi termékek elektronikus kataszterét. A befektetések vonzásában érdekelt önkormányzatok és vállalkozások körében befektetés-ösztönzéshez kapcsolódó gazdasági fórumokat szerveztek, továbbá kiadtak egy a témakörhöz kapcsolódó kézikönyvet is. Elkészült a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei humánerőforrás-kompetencia térkép is, mely a foglalkoztatottság, a munkaerő minősége és a képzés területeire fókuszál.

20211124_20.JPG

Dr. Lupkovics Beáta, a Megyei Önkormányzati Hivatal jegyzője a rendezvény zárásaként megköszönte a projektben résztvevők támogató együttműködését. Elmondta, hogy a projekt eredményessége arra inspirálja a megyei önkormányzatot, hogy a jövőben is éljenek a foglalkoztatási paktum támogatási lehetőségeivel, ezáltal pedig további segítő kezet nyújthassanak azok számára, akiknek erre szükségük van a munkaerőpiacon, az életben való boldoguláshoz.

 

Vissza