BAZ Foglalkoztatási Paktum > Éves beszámolóról szavaztak a paktumszervezeti ülésen2023. szeptember 7. (csütörtök) 11:27news/309_1_300x199xffffff.jpg

Paktumszervezeti ülést tartott 2023.09.06-án a Vármegyei Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Paktum a Vármegyeháza Dísztermében.

Köszöntőjével Dr. Schirger György, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Közgyűlés jegyzője nyitotta meg az ülést a konzorcium vezetőjének képviseletében. Röviden értékelte a Vármegyei Paktum 2023. évi tevékenységét, hangsúlyozta, hogy a vállalt indikátorok magasan a vállalt értékek felett teljesültek. Kiemelte, hogy a 2016 őszén megkezdett program a 2022-ben megítélt többlettámogatással - a vármegyei mellett a miskolci és a 11 helyi paktummal együtt -összesen 11,1 milliárd forint összköltségvetésből gazdálkodhatott, összességében 8500 fő képzési, munkabér vagy munkába járási támogatásához, és több mint 6000 munkahely megtartásához járult hozzá. Elmondta, hogy a projekt ez év őszen zárul, de a munka tovább folytatódik az új paktum program keretei között.

Dr. Menyhárt Szabolcs, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal főigazgatója köszöntőjében kihangsúlyozta, hogy az elmúlt időszak bebizonyította, hogy a kormányhivatal, a vármegye és az összes szakmai partner kiváló együttműködést tudott megvalósítani a projekt keretein belül. Hangsúlyozta, hogy ez az együttműködés azért is értékes, mert a munka eredményeként a vármegye lakosságának, foglalkoztatottjainak segítése által a vármegye működését, gazdaságát is támogatni tudja. Beszélt arról, hogy fontos lépéseket tettek, hiszen a vármegye foglalkoztatási, foglalkoztatáspolitikai térképe mindig is hátrányos helyzetűnek volt mondott, viszont elérték azt az eredményt, hogy sereghajtókból éllovasok lettek és a vármegye foglalkoztatási-, munkaerőpiaci mutatói az országos trendbe simulva tudnak megnyilvánulni.

A Paktum 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolót a paktumszervezet tagjai egyhangúlag elfogadták. 

Az ülés zárásaként Dr. Schirger György hangsúlyozta az előző paktum sikerét, melyre építeni lehet, valamint reményét fejezte ki, hogy a már elindított új paktummal javítani tudnak a vármegye foglalkoztatási helyzetén.  Ezt a célt Magyarország Kormánya a vármegye települési és területi önkormányzataival, illetve a foglalkoztatás- és gazdaságfejlesztésben érintett helyi és vármegyei szereplők együttműködésével kívánja elérni. A keretet ehhez a több mint 6,5 milliárd forintos forrás biztosítja, amelynek jelentős részét bér- és munkaerőpiaci szolgáltatások támogatására fogják fordítani. Majd megköszönte a programban résztvevők munkáját és a folytatáshoz sikeres együttműködést és elszántságot kívánt.

Vissza