BAZ Foglalkoztatási Paktum > Első Gazdasági és Foglalkoztatási Kerekasztal rendezvény2017. november 6. (hétfő) 15:50news/41_0_300x199xffffff.jpg

2017. október 27-én megrendezésre került a megyei paktum első Kerekasztal rendezvénye a Megyeháza Dísztermében. A Fórumon megyebeli vállalkozások is képviseltették magukat.

Török Dezső részletes tájékoztatást nyújtott a foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési projektről. Elmondta, hogy a megyei paktum program számára forrásként felhasználható összeg 2,316 milliárd Ft, a helyi paktumok forrásával együtt a forrás összesen 7,7 milliárd Ft.

A projekt nyújtotta lehetőségek között kiemelte, hogy a szociális gazdaság fejlesztése, illetve a megyei vállalkozások humánpolitikájának fejlesztése érdekében ingyenes tanácsadást vehetnek igénybe a munkáltatók. Vállalkozások, vállalati vezetők számára vezetőképzés valósul meg a program során, a potenciális munkavállalóknak pedig lehetősége nyílik arra, hogy megismerkedjenek a szakmacsoportokkal, a vállalati munkakörnyezettel. Jó gyakorlatokat bemutató és helyi termékek értékesítését ösztönző partnertalálkozók kerülnek megrendezésre és összegyűjtjük azokat a területeket, illetve adottságaikat, ahol lehetőség nyílik befektetésre, üzleti vállalkozás indítására.

Lórántné Orosz Edit a Megyei Kormányhivatal, mint konzorciumi partner képviseletében ismertetőjében a felkészülés időszakáról beszélt. Elmondta, hogy a projektfejlesztés során nagy lépések történtek. Az előkészítés befejeződött, elindult a megvalósítás szakasza, ami már a vállalkozókat érinti, hiszen a munkaerőkeresletet kívánja kielégíteni. A célcsoport számára 1,4 milliárd Ft áll rendelkezésére, mely az ügyfelek felkészítésén és foglalkoztatásán keresztül jut a vállalkozókhoz. A Kormányhivatal szerepe a programban, hogy a munkaerő-piaci oldalt biztosítsa, szolgáltatást nyújtson.

Dr. Kovács János megyei főjegyző hangsúlyozta, hogy új kihívást jelent, hogy ma már a munkahelyteremtés helyett munkaerőt kell keresnünk. Bemutatta a paktumiroda tevékenységét és a kerekasztal szerepét. A paktumiroda feladata, hogy közreműködjön a projekt végrehajtásának megszervezésében és megvalósításában. A megyei paktum a 12 helyi paktum között koordinációs feladatot is ellát annak érdekében, hogy az egész megyei foglalkoztatás egységesen tudjon működni.

Tájékoztatott arról, hogy honlapot működtet a Hivatal, folyamatosan aktualizáljuk az oldalt, tájékoztatunk a rendezvényekről, elérhetőségekről.

 

Elmondta továbbá, hogy a Kerekasztal rendezvény évente 1 alkalommal kerül megrendezésre, amely többek között lehetőséget nyújt arra, hogy a részmunkaidő és távmunka foglalkoztatási helyzete, sajátosságai is bemutatásra kerüljenek. Téma lesz a megyében foglalkoztatási szempontból meghatározó gazdasági ágazatok helyzetének bemutatása.

Dr. Setényi János az Expanzió Kft. ügyvezetője előadásában bemutatta a megyei fejlesztési stratégiát és elmondta, hogy a vállalkozások, a munkaadók segítségével lehet életre kelteni stratégiát és a paktum tevékenységét. Ők jelentik a garanciát arra, hogy a hosszútávú célok megvalósuljanak.

Lórántné Orosz Edit előadásában részletesen beszélt a foglalkoztatási együttműködések formáiról, forrásairól, a paktumokban kialakított programok céljáról. Részletesen ismertette a szolgáltatáshoz kapcsolódó támogatási lehetőségeket, a képzések indításának feltételeit, helyszínét.

A hozzászólásokat, kérdéseket követően Török Dezső zárszavával ért véget a rendezvény.

További információkat az alábbi linken olvashatnak:

Emlékeztető - 2017.10.27-ei paktumszervezeti ülés és kerekasztal rendezvény

Előadás - Lórántné Orosz Edit 20171027

Vissza